Vuong Son Co.,Ltd – Chung tay đẩy lùi dịch covid-19

Ngày 10/8/2020, công ty Vương Sơn đã gửi tặng thuốc sát trùng FCA Vircontrol về Quảng Nam, mong được góp phần nhỏ trong cuộc chiến đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Sau hôm 3 tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, vào hôm 25/07, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận trường hợp dương tính COVID-19 mới. Một lần nữa, người dân Việt Nam thể hiện tinh cùng chung nhau chi viện cho miền Trung ruột thịt, để có thể đẩy dùi dịch bệnh một lần nữa!

Sản phẩm thuốc sát trùng FCA Vircontrol là sản phẩm của công ty Kilco, thuộc tập đoàn Kersia (Vương Quốc Anh); là thuốc khủ trùng dạng rộng được sử dụng để sát trùng bề mặt, thiết bị, giúp kiểm soát dịch bệnh. FCA Vircontorl những lợi ích gồm tự hủy sinh học, không ăn mòn khi pha loãng, và an toàn cho người sử dụng.

Chuẩn bị sản phảm gửi về Quảng Nam hỗ trợ chống dịch
Thuốc sát trùng dạng bột FCA Vircontrol (Vương Quốc Anh)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *