OIE: giải quyết vấn đề kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Các lãnh đạo ngành thú y trên thế giới bàn về quản lý sử dụng thuốc kháng sinh nhằm giải quyết vấn đề kháng kháng sinh trong ngành chăn nuôi tại hội nghị OIE

Các cuộc thảo luận này là một phần của Hội nghị toàn cầu về Kháng kháng sinh và cách sử dụng thuốc kháng sinh thận trọng lần thứ 2, được tổ chức bởi Tổ chức Thú y thế giới (OIE).

Phát biểu trước đại diện chính thức từ 182 nước thành viên của OIE, hội đồng bộ trưởng – bao gồm các Bộ trưởng và các Thứ trưởng từ Đức, Nhật Bản, Na Uy, Thái Lan, Botswana, Senegal, Serbia và Uzbekistan – đã trao đổi một cách cởi mở về những thách thức và thành công của quốc gia cũng như các vấn đề cụ thể mà các nước đang phát triển phải đối mặt.

Theo số liệu mới nhất của tổ chức OIE, năm 2015 có 64 nước đã ban hành luật cấm sử dụng kháng sinh như là chất kích thích tăng trưởng. Sự nhất trí chung của thế giới về việc giảm bỏ sử dụng thuốc kháng sinh và các nước nên lập tức cấm sử dụng các loại kháng sinh là ưu tiên cao nhất quan trọng đối với sức khỏe con người do WHO liệt kê.

OIE đi đầu trong thiết lập hệ thống dữ liệu về nhóm thuốc kháng sinh sử dụng cho vật nuôi. Hệ thống dữ liệu bao gồm thông tin về nhóm thuốc kháng sinh dùng cho chăn nuôi của những nước tham gia. Vào năm 2017, 84% của 182 nước trong OEI đưa cung cấp số liệu, thể hiện sự hợp tác của các quốc gia trong việc chống kháng thuốc. 

Hội Nghị sẽ thảo luận những vấn đề như: 

  • Thông báo về các sáng kiến ​​của Tripartite và các tổ chức quốc tế khác của dự án One Health nhằm kiểm soát kháng kháng sinh ở người, động vật, thực vật và môi trường ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế;
  • Trình bày tổng quan về tiến độ đạt được từ Hội nghị toàn cầu OIE lần 1 với chuyên đề Sử Dụng Thận Trọng Kháng Sinh cho động vật trong năm 2013, bao gồm cơ sở dữ liệu toàn cầu của OIE về các tác nhân kháng sinh dùng cho động vật;
  • Thúc đẩy tất cả các bên liên quan trong các nước thành viên OIE để thực hiện các tiêu chuẩn và hướng dẫn của OIE về việc sử dụng các tác nhân kháng khuẩn và kháng kháng sinh ở động vật, bao gồm Danh sách OIE về các chất Kháng Khuẩn quan trọng cho Thú Y;
  • Hỗ trợ phát triển liên tục các hệ thống quản lý sử dụng kháng sinh phù hợp với các thực trạng quốc gia và khu vực khác nhau;
  • Khuyến khích sử dụng thận trọng các thuốc kháng sinh thú y trong lĩnh vực này, bao gồm phát triển các hướng dẫn lâm sàng cụ thể cho từng loài và chiến lược tham gia cho các bác sĩ thú y và các nhà sản xuất vật nuôi;
  • Thúc đẩy tiếp cận với các sản phẩm thú y chất lượng cao trên toàn thế giới và các chiến lược để giảm sự phổ biến các sản phẩm giả và không đạt tiêu chuẩn;
  • Xem xét các công cụ truyền thông và biện pháp can thiệp giúp hạn chế thói quen sử dụng kháng sinh trong thực địa;
  • Thông báo về nghiên cứu và có thể thực hiện các giải pháp thay thế cho các chất kháng sinh;
  • Thảo luận về hướng dẫn sử dụng thận trọng các chất kháng sinh;
  • Khuyến khích sự đoàn kết quốc tế trong việc hỗ trợ OIE và các nước thành viên c để thực hiện hiệu quả Chiến lược OIE về kháng kháng sinh và sử dụng thận trọng các chất kháng sinh.

Nguồn: pig333.com

Biên dịch: Công ty Vương Sơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *