Yucca saponin

Phát hiện pha trộn bằng phương pháp định tính yucca saponin

Kiểm soát chất lượng của Yucca saponin, đặc biệt là phát hiện sự pha trộn, rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả và tin dùng cho nhà sản xuất chăn nuôi và thủy sản. Saponin của cây Yucca schidigera Yucca schidigera là một cây địa phương vùng Tây Nam Hoa Kỳ và Miền Bắc …

Phát hiện pha trộn bằng phương pháp định tính yucca saponin Read More »