Một nái và 22 heo con không phải là vấn đề!

Vincent ter Beek (Pigprogress, 10/2018) Di truyền học hiện đại đã tạo ra những con heo nái hiếu sinh, thường có lứa heo con nhiều hơn số vú của heo mẹ. Kết quả: con số tử vong của heo con tương đối cao, và đây là một câu hỏi cho nhà chăn nuôi làm cách …

Một nái và 22 heo con không phải là vấn đề! Read More »