Tăng trưởng và lợi nhuận bằng Dinh Dưỡng Chuẩn Xác

Enzyme và synthetic amino acid đã được dùng để cải thiện chất lượng công thức thức ăn cho gia cầm và lợn, nhưng làm thế nào tăng sự chuẩn xác của hệ thống này và phân phát thức ăn hiệu quả hơn.  AERIN EINSTEIN-CURTIS – Feedstrategy- July 2020 “Cần nhiều nghiên cứu hơn về cách …

Tăng trưởng và lợi nhuận bằng Dinh Dưỡng Chuẩn Xác Read More »