OIE: giải quyết vấn đề kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Các lãnh đạo ngành thú y trên thế giới bàn về quản lý sử dụng thuốc kháng sinh nhằm giải quyết vấn đề kháng kháng sinh trong ngành chăn nuôi tại hội nghị OIE Các cuộc thảo luận này là một phần của Hội nghị toàn cầu về Kháng kháng sinh và cách sử dụng …

OIE: giải quyết vấn đề kháng kháng sinh trong chăn nuôi Read More »