Các khoáng phù hợp để tăng năng suất heo nái

Dr.Jules Taylor-Pickard (Alltech) Không còn việc cung cấp một công thức khoáng cố định cho tất cả các giai đoạn của heo nái. Heo nái sẽ có nhu cầu khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn mang thai, tỷ lệ thụ tinh và lứa đẻ. Cung cấp lượng khoáng phù hợp sẽ nâng cao năng …

Các khoáng phù hợp để tăng năng suất heo nái Read More »