NiaShure™

NiaShure™ là một chế phẩm niacin vi bọc không thoái hóa ở dạ cỏ dùng cho bò tiết sữa và cạn sữa. Có thể trộn an toàn vào các loại premix và thức ăn hỗn hợp tiêu chuẩn. Niacin thuộc nhóm vitamin B và là một chất bổ sung thức ăn thường dùng cho bò sữa cao sản

Niacin có hai tác động khác nhau đối với hoạt động biến dưỡng của bò sữa:

  • PHÒNG BỆNH KETO

Niacin kiểm soát sự huy động mỡ cơ thể trong giai đoạn chuyển tiếp từ cạn sữa sang đẻ (3 tuần trước và 3 tuần sau khi đẻ). Bò cạn sữa điểm thể trạng cao dễ mắc bệnh keto. Niacin giúp giảm nguy cơ này nhờ làm giảm sự phóng thích các acid béo không ester hóa vào máu.

  • GIẢM HẬU QUẢ CỦA STRESS NHIỆT

Niacin giúp giảm nhẹ tác động của stress nhiệt ở bò cao sản. Giúp giãn mạch máu và giúp bò tăng thoát nhiệt qua bốc hơi (tăng thoát mồ hôi).

Xuất xứ:                 Hoa Kỳ

Báo Giá

Chi tiết

Thành phầnChế phẩm niacin vi bọc
Quy cáchBao 20 kg
KhoHết hàng
<< Quay về